Renteændring pr. 15. februar 2023

13.01.23

Nationalbanken har forhøjet renten den 28. oktober med 0,6% og igen den 16. december med 0,5%. Møns Bank følger nu denne ændring og forhøjer rentesatserne pr. 15. februar 2023.


På lån og kreditter forhøjes renten generelt med 1,10%, dog bl.a. med følgende undtagelser:

  • Strakslån fortsætter uændret med rentesats 5,5% for Plus-kunder og 10,5% for andre.
  • Plusløn forhøjes kun med 0,25% til 5,25%.


På indlån hæves renten generelt med 0,25%-0,55%, hvor særligt bemærkes:

  • Indlån på anfordring fortsætter uforrentet, dog forhøjes renten på Plusløn og Jackpotkonto med 0,25%.
  • Erhvervsindlån over 100.000 kr. forhøjes med 0,25% for erhvervskunder, der tillige har privat engagement i banken.
  • Børneopsparing forhøjes til 0,50% for beløb op til 25.000 kr. - og til 0,75% for beløb over 25.000 kr.


På pensionskonti og Opsparing Plus forhøjes renten til:

  • 0,60% for beløb op til 100.000 kr.
  • 0,80% for beløb mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
  • 1,00% for beløb over 500.000 kr.


På særlige indlån udover børneopsparing og pension forhøjes renten med 0,25%.