Renteændring pr. 15. maj 2023

13.04.23

Nationalbanken har forhøjet renten den 3. februar med 0,35% og igen den 17. marts med 0,5%. Møns Bank følger nu denne ændring og forhøjer rentesatserne pr. 15. maj 2023.

På lån og kreditter forhøjes renten generelt med 0,85%, dog bl.a. med følgende undtagelser:

  • PlusLøn forhøjes kun med 0,50% til 5,75%.
  • Strakslån forhøjes kun med 0,25% til 5,75% for Plus-kunder og til 10,75% for øvrige.
  • Andelsboliglån nedsættes med 0,6% til efterfølgende at ligge i spændet 4,5%-7,5%.
  • Renten på boliglån forhøjes ikke.


På særlige indlån hæves renten generelt med 0,25% – dog med undtagelse af pensioner, som følger Opsparing Plus, hvor renten forhøjes til:

  • 1,05% for beløb op til 100.000 kr.
  • 1,35% for beløb mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
  • 1,65% for beløb over 500.000 kr.

Renten på transaktionskonti fastholdes – med undtagelse af prioritetsindlån, som følger udlånet og derfor forhøjes med 0,85%.