Stor søgning medfører lederskifte i Rønnede

02.07.19

Brian Arnvig overtager efter Jon Helqvist, som ønsker at få mere tid til kunderne.

Interessen for at blive kunde i Møns Bank i Rønnede er stor. Så stor, at ledelsesopgaven ikke levner tid til kundekontakt.

 

”Det har været en spændende opgave at være med til at åbne den nye afdeling i Rønnede,” siger Jon Helqvist. ”Samtidig må jeg indrømme, at omfanget af de ledelsesmæssige opgaver har overrasket mig, og med den flotte modtagelse vi har fået samt afdelingens aktivitetsniveau og størrelse, er der ikke udsigt til, at dette vil ændre sig fremover. Det betyder, at jeg ikke får mulighed for at kombinere jobbet som filialdirektør med rådgivning af kunder, hvilket jeg altid har lagt stor vægt på. Så jeg stod reelt overfor et valg mellem et job med mere eller mindre 100 procent ledelsesopgaver eller et job, hvor der er fokus på rådgivning af kunderne. Og med min beslutning har jeg foretaget et valg, selvom det har været svært.”

 

Efter ønske fratræder Jon Helqvist derfor som filialdirektør og fortsætter i et job som rådgiver i bankens afdeling i Præstø.

 

Om Jon Helqvists beslutning siger bankens direktør Flemming Jul Jensen: ”Den store søgning i Rønnede har overrasket os alle, og selvom det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på ledelsesforholdene efter en periode på tre måneder, så er det vurderet, at det for både Jon og afdelingen er rigtigst, at det meldes ud nu, hvor Jon har besluttet sig. Jeg har samtidig stor respekt for hans beslutning. Og selv om Jon ikke ønsker at stå i spidsen for Møns Bank i Rønnede, er hans holdning til at virke i en lokalbank til glæde for kolleger, kunderne og lokalområdet helt i overensstemmelse med bankens værdigrundlag, så jeg er sikker på, at han vil finde sig til rette i sit nye job i Præstø.”

 

Bankens tidligere leder af Rønnede afdeling, Brian Arnvig, overtager ansvaret for afdelingen. Brian Arnvig kender opgaverne og afdelingen i Rønnede godt, da han havde ansvaret for Rønnede afdeling, indtil Jon Helqvist blev ansat som filialdirektør.  

 

”Vi vil samtidig gå i gang med at finde en varig løsning på den fremtidige ledelse af Rønnede afdeling, da Brian Arnvig netop er udnævnt til kunde- og salgschef i Møns Bank,” tilføjer Flemming Jul Jensen.
 

Ledelse af Privat Stege

I Stege er det besluttet at samle ledelsen af bankens privat- og erhvervskunder. Det bliver bankens erhvervschef i Stege, Bart Roetink, der fremover har ansvaret for både privat- og erhvervsafdelingen.


 

Yderligere oplysninger:

 

Bankdirektør Flemming Jul Jensen

tlf. 55 86 15 36