Valg i Møns Bank

12.04.21

Møns Banks bestyrelse og repræsentantskab har mandag afholdt konstituerende møde.

Efter eget ønske og planlagt succession valgte Elly Nielsen i forbindelse med bankens generalforsamling at stoppe i bestyrelsen og som formand for repræsentantskabet.

På mandagens repræsentantskabsmøde er cand. polit. Carl Gustav Scavenius valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Han været medlem af repræsentantskabet siden 2020. Carl Gustav Scavenius er født i 1976 og har 15 års erfaring fra genforsikringsbranchen, heraf 4 som administrerende direktør. Klintholm og Scavenius har været knyttet sammen i mere end 200 år, og Carl Gustav er 7. generation på godset. Klintholm Gods beskæftiger sig med skovbrug, landbrug, turisme og husudlejning.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uændret med civiløkonom Peter Ole Sørensen som formand og direktør Christian Brix-Hansen som næstformand.

Repræsentantskabet har som ny formand valgt statsautoriseret revisor Tina Ørum Hansen, der har været medlem af repræsentantskabet siden 2015 og bestyrelsen siden 2017. Tina Ørum Hansen er født i 1973 og bosat i Præstø. Hun blev i 2015 medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. Tina Ørum Hansen er desuden formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.

Tømrermester Anders W. Madsen ønsker at fortsætte som menigt medlem og ikke genopstille som næstformand for repræsentantskabet. Som ny næstformand er derfor valgt cand. polit. Erik Rishøj Jensen, der har været medlem af repræsentantskabet siden 2017. Erik Rishøj Jensen er født i 1964 og bosat i Køge. Han er ansat i Region Sjælland som specialkonsulent og har tidligere arbejdet i Ringsted Kommune, Fødevareministeriet og Eksportkreditfonden under Erhvervsministeriet.