Valg i Møns Bank

På onsdagens generalforsamling i Møns Bank blev to nye ansigter valgt ind i bankens repræsentantskab, og medarbejderne har valgt nyt bestyrelsesmedlem.

Tretten kandidater blev genvalgt, to genopstillede ikke, og to nye er valgt ind i Møns Banks repræsentantskab, der i alt består 35 medlemmer.

For en periode på tre år er Jakob Helles, Præstø, og Dorthe Irvold, Lundby, indvalgt.

Jakob Helles er født i 1961 og aktiv erhvervsdrivende indenfor primært ejendomme. Han er meget synlig i lokalsamfundet og medlem af bankens Initiativgruppe for Byggeri og Miljø, der med Jakobs medvirken har haft betydelig indflydelse på den lokale udvikling inden for sit område. Jakob er tillige medlem af Vordingborg Erhvervsforening og Business Vordingborg.

Dorthe Irvold er født i 1970, civiløkonom og har mange års erfaring med forretningsudvikling, ledelse, markedsføring og kommunikation fra større teknologivirksomheder. Hun er nu selvstændig og medejer af Irvold IT og Kommunikation ApS. Dorthe udfører en del bestyrelsesarbejde og er fx bestyrelsesformand for OSPC og bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening samt DGI Storstrømmen.

Der var genvalg til Willi Becke, Bente Bille, Therese Stein Brorsen, Gitte Holland Eriksen, Loise Emilie Greve, Erik Rishøj Jensen, Frederik Meding, Betina Monberg, Michael Nielsen, Christian Petersen, Emilie Storm Petersen, Carl Gustav Scavenius og Anette Vistisen.

Hanne Bodil Hansen og Linda Wilms genopstillede ikke.


Medarbejdervalg

Medarbejderne i Møns Bank har gennemført valgt af nye medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og her blev erhvervsrådgiver Susanne Houmann Petersen valgt som nyt medlem i stedet for IT-konsulent Lise Hansen, der går på pension.

Kreditkonsulent Jan Ivan Rasmussen blev genvalgt.

Derudover blev sekretariatschef Lars Huusmann og privat- og kundeservicechef Michael Jappe valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.