Repræsentantskabet

 

> Her kan du se Repræsentantskabets forretningsorden.

 

Herunder kan du se de personer, der tegner Møns Banks repræsentantskab. Klik på 'Se mere' for at læse mere om det enkelte medlem. 

Tidl. boghandler
Elly Nielsen (formand)
Keldbylille, Stege
Formand for repræsentantskabet og har været medlem siden 1992. Desuden medlem af bestyrelsen. Elly er født i 1952 og er uddannet boghandler i Stege. Herudover er hun formand for House of Møn og bestyrelsesmedlem i Feriepartner Møn samt i Team Møn.
Tømrermester
Anders W. Madsen (næstformand)
Roneklint, Præstø
Næstformand i repræsentantskabet, medlem af repræsentantskabet siden 2010. Anders er født i 1973 og uddannet tømrer og snedker. Anders har Strandgårdens Landbrug og virksomheden Tømrermester Madsen A/S samt Bårse Tømrer- og Snedkerværksted, der udfører traditionelle byggeopgaver, desuden med speciale i renovering af fredede og bevaringsværdige ejendomme.
Administrationschef
Betina Monberg
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Betina er født i 1970. Hun er cand.scient. i biologi og medejer af MT Jæger ApS, der er et Danmarks førende metalstøberier med speciale i sandstøbning af aluminium og bronze. Virksomheden leverer støbt og bearbejdet gods til kunder i Europa og Skandinavien. 75 % af produktionen går til eksport.
Advokat (H)
Lonnie Kromann Nielsen
Vordingborg
Medlem af repræsentantskabet siden 2015. Lonnie er født i 1974 og indehaver af Advokatfirmaet Kromann Nielsen i Vordingborg. Hun er medlem af bestyrelsen på Vordingborgskolen og i Würtz Brolægning og Anlæg A/S.
Agrarøkonom
Jan Yttesen
Stubbekøbing
Medlem af repræsentantskabet siden 1997. Jan er født i 1963 og uddannet agrarøkonom. Jan er forpagter af Næsgaard Avlsbrug på Falster. Udover landbrug beskæftiger han sig med opkøb, udlejning og salg af ejendomme. Indtil 2009 var Jan direktør for DataLogisk A/S, som udvikler IT-løsninger til landbruget - en virksomhed han selv har været initiativtager til og udviklet. Virksomheden er siden hen solgt til DLG.
Anlægsgartner
Anette Vistisen
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Anette er født i 1979, uddannet anlægsgartner og ejer virksomheden Anlægsgartner Heino Vistisen A/S. Hun er medlem af hovedbestyrelsen for Danske Anlægsgartnere samt Sydsjællands Kreds. Anette er tillige medlem af det lokale uddannelsesudvalg for anlægsgartnere på ZBC i Slagelse.
Assurandør
Mia Lykke Henriksen
Møn
Medlem af repræsentantskabet siden 2018. Mia er født i 1984 og arbejder som assurandør i Storstrøms Forsikring. Hun har tillige erhvervserfaring inden for den finansielle sektor. Mia er født og opvokset på Møn.
Bager og konditormester
Michael Nielsen
Karise
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Michael er født i 1971, selvstændig bager- og konditormester og indehaver af Karise Bageri siden 1998. Karise Bageri blev i 2019 kåret af Business Faxe som Årets Virksomhed, bl.a. for at skabe arbejdspladser og tage et socialt ansvar. Karise Bageri beskæftiger ca. 30 medarbejdere og har vundet flere priser gennem årene.
Controller
Lisbet Hebo
Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Lisbet er født i 1965 og er uddannet isenkræmmer. Tidligere indehaver af Hebo Interiør i Præstø frem til 2015. Har også været formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening gennem en periode på 9 år. Arbejder nu som controller i Sol og Strand Marielyst.
Civiløkonom
Peter Ole Sørensen
Præstø
Formand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter er født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i turisme. Han er ejer af rådgivningsfirmaet CREW4U og partner i firmaet Parks'nTrails. Peter er formand for Dansk Cykelturisme og for menighedsrådet i Skibinge samt bestyrelsesmedlem i Rødeled Fonden og i Vordingborg Erhverv. Er desuden fritidslandmand - og medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse. Derudover er Peter formand for Møns Banks Jubilæumsfond.
Direktør
Christian Brix-Hansen
Stege
Medlem af bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2009 og samme år valgt ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen Business School samt MBA fra Harvard University. Er direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S samt bestyrelsesformand i Vordingborg Gymnasium og HF.
Direktør
Nils Natorp
Rytsebæk, Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Nils er født i 1960 og direktør på GeoCenter Møns Klint. Nils er cand. merc. og formand for Møn-Sydsjælland Turistforening og næstformand i House of Møn. Derudover er Nils bestyrelsesmedlem i Visit Sydsjælland Møn og i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø.
Direktør
Thomas Stecher
Hårbølle, Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2006. Thomas er født i 1972 og uddannet revisorassistent. Han ejer Retail Syd A/S, der driver to Shell stationer. Er tillige medejer af Bryghuset Møn ApS, der producerer øl, vand og økologiske safter og sodavand, som sælges til restaurationsbranchen over hele Danmark.
Direktør
Frederik Meding
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Frederik er født i 1979. Han er direktør i den familieejede virksomhed T. A. Medings Tømmerhandel A/S. Han er uddannet cand.merc.(jur.) og har derudover en juridisk ph.d.-grad. Har i perioden 2010-18 arbejdet i Nykredit. Er tilknyttet CBS som ekstern lektor, hvor han underviser i fondsret, finansieringsret og regulering af finansielle virksomheder.
Direktør og medejer
Peter Hansen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Peter er født i 1964, medejer og direktør i Øernes Revision A/S, som har afdelinger i Vordingborg og Nykøbing Falster. Peter er endvidere direktør i Læger & Tandlægers revisionskontor A/S og IT-Syd Erhverv ApS.
Ejendomsdriftleder og direktør
Henrik Grønhøj
Farum
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Henrik er født i 1958, uddannet bygningsingeniør og merkonom i finansiering. Henrik har i en længere årrække arbejdet som controller i en større entreprenørvirksomhed. Fra 2008 har han været driftsansvarlig for omkring 80 større beboelses- og erhvervsejendomme hos Advokatfirmaet Jordan & Løgstrup. Er desuden direktør i egne selskaber.
Ejendomsmægler
Henrik Ejby Hansen
Vordingborg
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Henrik er født i 1968. Han er tredje generation i ejendomsmæglerfaget og har selv arbejdet i faget siden 1986. Selvstændig ejendomsmægler med speciale i liebhaverboliger i hele Danmark. Henrik er tillige valuar.
Iværksætter
Loise Emilie Greve
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Loise er født i 1976 og har erhvervserfaring indenfor oplevelsesturisme, hotel- og restaurationsbranchen. Hun har ejet online livsstilsbutikker og været forpagter, F & B manager og Erhvervspartneransvarlig i Arena Næstved. Desuden har Loise været medlem af kommunale styregrupper indenfor Mærk Næstved, lokale erhvervsnetværk og iværksætter mentor/dommer i samarbejde med lokale uddannelsessteder.
Familieplejer
Bjarne Markussen
Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Bjarne er født i 1957, uddannet gartner og assurandør. Bjarne har tidligere været medlem af repræsentantskabet i Fanefjord Sparekasse, heraf 6 år som bestyrelsesmedlem og 3 år som formand for bestyrelsen frem til sammenlægningen med Møns Bank. Er formand for Fanefjord Sparekasses Fond.
Fisker
Bjarne Larsen
Klintholm Havn, Borre
Medlem af repræsentantskabet siden 1986. Bjarne er født i 1955 og har igennem mange år drevet fiskeri fra Klintholm Havn. I de seneste år har han sejlet med turister via sin turbåd Discovery fra havnen til Møns Klint.
Fuldmægtig
Hanne Bodil Hansen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2007. Hanne er født i 1956 og har gennemgået en kontor- og lederuddannelse i tilknytning til sin ansættelse hos FOA. Hanne er fuldmægtig samt leder af den fælles medlemsadministration hos FOA Sydsjælland.
Glarmester
Mads Frederiksen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2010. Mads er født i 1965 og uddannet glarmester. Han har virksomhederne Møns Glarmester, Haslev Glarmester og Lista Bella ApS. Mads er desuden medlem af hovedbestyrelsen i Glarmesterlauget.
Godsejer
Carl Gustav Scavenius
Møn
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Carl Gustav er født i 1976, cand.polit. og har tillige en MBA. Han har 15 års erfaring fra genforsikringsbranchen, heraf 4 som adm. direktør. Klintholm og Scavenius har været knyttet sammen i mere end 200 år, og Carl Gustav er 7. generation på godset. Klintholm Gods beskæftiger sig med skovbrug, landbrug, turisme og husudlejning.
Hotelejer
Christian Petersen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Christian er født i 1972 og uddannet agrarøkonom fra Næsgaard. Han driver et mindre landbrug Krogsholtegaard, hvor han tillige har en solcellepark. Christian var fra 2006 til 2014 Key Account Manager i Animal Health divisionen af MSD. I 2015/2016 var Christian initiativtageren bag etablering af hotellet Residens Møen, som han driver i dag. Christian er desuden bestyrelsesmedlem i Superbrugsen Lendemark.
Konsulent
Erik Rishøj Jensen
Køge
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Erik er født i 1964 og uddannet cand.polit. Han er ansat i Ringsted kommune som konsulent. Har tidligere arbejdet i Region Sjælland, Fødevareministeriet og Eksportkreditfonden under Erhvervsministeriet.
Lærer
Anne Hvid Harvig
Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2000. Anne er født i 1957, uddannet folkeskolelærer og har tidligere været forstander og medstifter af Teaterbygningen Fanefjord, der var en erhvervsrettet værkstedsskole for unge over 16 år med særlige behov. Driver i dag catering-virksomheden KOK & RUL med diner transportable i kombination med udlejning af festlokaler, værelsesudlejning og afvikling af fester.
Malermester
Willi Becke
Vordingborg
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Willi er født i 1967 og uddannet bygningsmaler. Han er selvstændig malermester siden 1991. Willi er næstformand i Dansk Byggeri, malersektion, og har herunder en del tillidsposter i råd, nævn og udvalg. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening.
Murermester
Stig Krogsbæk
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2005. Stig er født i 1957, har haft murervirksomhed i 30 år (afhændet i 2016) og er nu ansat i H. Nielsen og Søn i Næstved som murer. Bosat i Præstø.
Registreret revisor
Bente Bille
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2011. Bente er født i 1961 og er registreret revisor samt HD i afsætning. Bente er medejer af ReviVision og Thorsvang - Danmarks Samlermuseum.
Regnskabschef
Vicki Endsgaard
Kalvehave
Medlem af repræsentantskabet siden 2018. Vicki er født i 1957 og regnskabschef samt medejer af familievirksomheden Dansk Rotations Plastic ApS i Kalvehave. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening.
Restauratør
Linda Wilms
Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Linda er født i 1980 og har siden 2001 arbejdet i restaurationsbranchen som selvstændig i Næstved og Præstø – siden 2005 i Præstø med restaurationen Cafe Mocc@, der i 2019 blev suppleret med Iskutteren i Præstø og Kalvehave. Linda sidder med i Havneudvalget på Præstø Havn.
Selvstændig
Tonny Quaade Nielsen
Rønnede
Medlem af repræsentantskabet siden 2017. Tonny er født i 1966 og er uddannet ejendomsmægler. Han har haft en ejendomsmæglerforretning i perioden fra 2000-2015. Har tidligere været med i repræsentantskabet i Kongsted Sparekasse og er i dag formand for Kongsted Sparekasses Fond.
Selvstændig
Emilie Storm Petersen
Bogø
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Emilie er født i 1973 og er handelsuddannet og psykomotorisk terapeut. Emilie har fra 2006-2019 været skoleleder for LOF Vordingborg og driver herudover egen virksomhed Joyful Living, der tilbyder personlig udvikling med speciale inden for kvinder. Emilie har beskæftiget sig meget med bevægelse, motion og sundhed og har tidligere arbejdet med produktudvikling hos IC Companys.
Statsaut. revisor
Tina Ørum Hansen
Præstø
Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden 2015. Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.
Supply Chain & QA Manager
Gitte Holland Eriksen
Haslev
Medlem af repræsentantskabet siden 2020. Gitte er født i 1975, uddannet produktionsingeniør og arbejder i pektinfabrikken CP Kelco, som primært beskæftiger sig med eksport. Gitte sidder i ledergruppen og referer til fabrikschefen. Hun har ansvaret for logistik, planlægning, indkøb, kvalitet, fødevaresikkerhed og laboratorie. Afdelingen har 60 medarbejdere.
Virksomhedsejer
Kathrine Hendriksen
Rødvig Stevns
Medlem af repræsentantskabet siden 2018. Kathrine er født i 1978, uddannet cand. mag. og indehaver af Rødvig Kro & Badehotel siden 2007. Hun er formand for Stevns Turistforening og bestyrelsesmedlem i VisitSydsjællandMøn, Feriepartner MønStevns og Verdensarv Stevns.