Repræsentantskabet

Herunder kan du se de personer, der tegner Møns Banks repræsentantskab. Klik på 'Se mere' for at læse mere om det enkelte medlem.

 

 

Boghandler
Elly Nielsen (formand)
Keldbylille, Stege
Formand for repræsentantskabet og har været medlem siden 1992. Desuden medlem af bestyrelsen. Elly er født i 1952 og er selvstændig boghandler i Stege. Herudover er Elly formand for Dansk Detail-Papirhandlerforening, formand for Møns Handelsstandsforening, formand for House of Møn, bestyrelsesmedlem i Feriepartner Møn ApS samt repræsentantskabsmedlem i Sjællandske Medier A/S.
Tømrermester
Anders W. Madsen (næstformand)
Roneklint, Præstø
Næstformand i repræsentantskabet, medlem af repræsentantskabet siden 2010. Anders er født i 1973 og uddannet tømrer og snedker. Anders har Strandgårdens Landbrug og virksomheden Tømrermester Madsen A/S samt Bårse Tømrer- og Snedkerværksted, der udfører traditionelle byggeopgaver, desuden med speciale i renovering af fredede og bevaringsværdige ejendomme.
Advokat (H)
Lonnie Kromann Nielsen
Vordingborg
Medlem af repræsentantskabet siden 2015. Lonnie er født i 1974 og tidl. partner i Bang/Brorsen & Fogtdal Advokatpartnerselskab, men valgte i slutningen af 2016 at etablere egen virksomhed, Advokatfirmaet Kromann Nielsen. Lonnie er næstformand i Vordingborg Erhvervsforening, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborgskolen samt medlem af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.
Agrarøkonom
Jan Yttesen
Stubbekøbing
Medlem af repræsentantskabet siden 1997. Jan er født i 1963 og uddannet agrarøkonom. Jan er forpagter af Næsgaard Avlsbrug på Falster. Udover landbrug beskæftiger han sig med opkøb, udlejning og salg af ejendomme. Indtil 2009 var Jan direktør for DataLogisk A/S, som udvikler IT-løsninger til landbruget - en virksomhed han selv har været initiativtager til og udviklet og stadig er tilknyttet som bestyrelsesmedlem.
Anlægsgartner
Anette Vistisen
Næstved
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Anette er født i 1979 og uddannet anlægsgartner. Hun ejer virksomheden Anlægsgartner Heino Vistisen A/S og er formand for Danske Anlægsgartnere, Sydsjællands Kreds. Anette er tillige medlem af det lokale uddannelsesudvalg for anlægsgartnere på ZBC i Slagelse.
Civiløkonom
Peter Sørensen
Præstø
Næstformand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter er født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i turisme. Han er ejer af rådgivningsfirmaet CREW4U og partner i firmaet ParksnTrails. Peter er formand for Dansk Cykelturisme, og for menighedsrådet i Skibinge samt bestyrelsesmedlem i Rødeled Fonden. Er desuden fritidslandmand - og medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse.
Daglig leder
Lisbet Hebo
Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Lisbet er født i 1965 og er uddannet isenkræmmer. Tidligere indehaver af Hebo Interiør i Præstø frem til 2015. Har også været formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening gennem en periode på 9 år.
Direktør
Christian Brix-Hansen
Stege
Medlem af bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2009 og blev samme år valgt ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen Business School samt MBA fra Harvard University. Er direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S, formand i Vordingborg Erhvervsforening, formand i Vordingborg Erhverv A/S, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme samt i Vordingborg Gymnasium og HF.
Direktør
Nils Natorp
Marienborg, Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Nils er født i 1960 og direktør på GeoCenter Møns Klint. Nils er cand. merc. og formand i Møn-Sydsjælland Turistforening og på idrætshøjskolen Bosei. Derudover er Nils bestyrelsesmedlem i Visit Sydsjælland Møn og i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø.
Direktør
Thomas Stecher
Hårbølle, Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2006. Thomas er født i 1972 og uddannet revisorassistent. Han ejer Retail Syd A/S, der driver to Shell stationer. Er tillige medejer af Bryghuset Møn ApS, der producerer øl, vand og økologiske safter og sodavand, som sælges til restaurationsbranchen over hele Danmark.
Direktør og medejer
Peter Hansen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Peter er født i 1964, medejer og direktør i Øernes Revision A/S, som har afdelinger i Vordingborg og Nykøbing Falster. Peter er endvidere direktør i Læger & Tandlægers revisionskontor A/S og IT-Syd Erhverv ApS. Herudover er han med i bestyrelsen for Møns Skyttecenter.
Ejendomsdriftleder og direktør
Henrik Grønhøj
Farum
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Henrik er født i 1958, uddannet bygningsingeniør og merkonom i finansiering. Henrik har i en længere årrække arbejdet som controller i Semco A/S. Fra 2008 har han været driftsansvarlig for omkring 70 større beboelses- og erhvervsejendomme hos Advokatfirmaet Jordan & Løgstrup. Er desuden bestyrelsesmedlem i flere ejer- og grundejerforeninger.
Specialkonsulent
Jan Kanne
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Jan er født i 1975, uddannet antropolog, mag.art., ansat ved Næstved Kommune som specialkonsulent med ansvar for projekter, turisme og erhverv. Tidligere indehaver af Kaffehuset Møn.
Familieplejer
Bjarne Markussen
Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Bjarne er født i 1957, uddannet gartner og assurandør. Bjarne har tidligere været medlem af repræsentantskabet i Fanefjord Sparekasse, heraf 6 år som bestyrelsesmedlem og 3 år som formand for bestyrelsen frem til sammenlægningen med Møns Bank. Er formand for Fanefjord Sparekasses Fond.
Fisker
Bjarne Larsen
Klintholm Havn, Borre
Medlem af repræsentantskabet siden 1986. Bjarne er født i 1955 og har igennem mange år drevet fiskeri fra Klintholm Havn. I de seneste år har han sejlet med turister via sin turbåd Discovery fra havnen til Møns Klint.
F&B-manager
Loise Emilie Greve
Næstved
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Loise er født i 1976 og har erhvervserfaring indenfor oplevelsesturisme, hotel- og restaurationsbranchen. Hun har drevet online livsstilsbutikker og ansat i Arena Næstved samt medlem af kommunale styregrupper indenfor Mærk Næstved, lokale erhvervsnetværk og iværksætter mentor/dommer i samarbejde med lokale uddannelsessteder.
Fuldmægtig
Hanne Bodil Hansen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2007. Hanne er født i 1956 og har gennemgået en kontor- og lederuddannelse i tilknytning til sin ansættelse hos FOA. Hanne er fuldmægtig samt leder af den fælles medlemsadministration hos FOA Sydsjælland.
Glarmester
Mads Frederiksen
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2010. Mads er født i 1965 og uddannet glarmester. Han har virksomhederne Møns Glarmester, Haslev Glarmester og Møns Autoglas I/S. Mads er desuden bestyrelsesmedlem i Glarmesterlaugets miljø- og teknik udvalg og formand for Møns Fodboldklub veteranafdeling.
Gårdejer
Bent Skovgård
Østermark, Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2001. Bent er født i 1950 og uddannet landmand. Bent er gårdejer og mælkeproducent. Herudover er han kredsrepræsentant i ARLA Foods A.m.b.a.
Hotelejer
Christian Petersen
Stege
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Christian er født i 1972 og uddannet agrarøkonom fra Næsgaard. Han driver et mindre landbrug Krogsholtegaard, hvor han tillige har en solcellepark. Christian var fra 2006 til 2014 Key Account Manager i Animal Health divisionen af MSD. I 2015/2016 var Christian initiativtageren bag etablering af hotellet Residens Møen, som han driver i dag. Christian er desuden bestyrelsesmedlem i Superbrugsen Lendemark.
Landmand
Jens Ole Karmsteen
Algestrup, Stubbekøbing
Medlem af repræsentantskabet siden 2011. Ole, som er landmand, er født i 1953. Ole er gårdejer og driver sit landbrug Mosegården med mælkeproduktion på Nordfalster og ved Stensved. Han er formand for foreningen Sjællandske familielandbrug, og derfra udpeget som medlem til bestyrelsen i Gefion samt sidder i bestyrelsen for Roskilde Dyrskue.
Lærer
Anne Hvid Harvig
Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2000. Anne er født i 1957, uddannet folkeskolelærer og har tidligere været forstander og medstifter af Teaterbygningen Fanefjord, der var en erhvervsrettet værkstedsskole for unge over 16 år med særlige behov. Driver i dag catering-virksomheden KOK & RUL med diner transportable i kombination med udlejning af festlokaler, værelsesudlejning og afvikling af fester.
Malermester
Willi Becke
Vordingborg
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Willi er født i 1967 og uddannet bygningsmaler. Han er selvstændig malermester siden 1991. Willi er næstformand i Dansk Byggeri, malersektion, og har herunder en del tillidsposter i råd, nævn og udvalg. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening.
Murermester
Stig Krogsbæk
Næstved
Medlem af repræsentantskabet siden 2005. Stig er født i 1957, har haft murervirksomhed i 30 år (afhændet i 2016) og er nu ansat i H. Nielsen og Søn i Næstved som murer. Bosat i Præstø.
Proprietær
Jens Ravn
Katrinedal, Stege
Formand for bankens bestyrelse. Jens har været medlem af repræsentantskabet siden 1991 samt bestyrelsen siden 1998. Født i 1952 og driver landbrug på Katrinedal ved Stege. Er desuden medlem af Regionsrådet i Region Sjælland samt bestyrelsesmedlem i Regionstog A/S.
Registreret revisor
Bente Bille
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 2011. Bente er født i 1961 og er registreret revisor samt HD i afsætning. Bente er medejer af ReviVision og Thorsvang - Danmarks Samlermuseum.
Restauratør
Linda Wilms
Præstø
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Linda er født i 1980 og har siden 2001 arbejdet i restaurationsbranchen som selvstændig i Næstved og Præstø – siden 2005 i Præstø med restaurationen Cafe Mocc@, der i 2016 blev suppleret med Tap og Vin i Næstved. Linda er medlem af bestyrelsen for Præstø Havn.
Selvstændig
Tonny Quaade Nielsen
Rønnede
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Tonny er født i 1966 og er uddannet ejendomsmægler. Han har haft en ejendomsmæglerforretning i perioden fra 2000-2015. Har tidligere været med i repræsentantskabet i Kongsted Sparekasse og er i dag formand for Kongsted Sparekasses Fond.
Skoleleder
Emilie Storm Petersen
Bogø
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Emilie er født i 1973 og uddannet afspændingspædagog. Emilie har siden 2006 været skoleleder for LOF Vordingborg, og driver herudover egen virksomhed Joyful Living, der tilbyder personlig udvikling med speciale inden for kvinder. Hun er endvidere ansat som Key Account Manager hos PersonaleZonen. Emilie har beskæftiget sig meget med bevægelse, motion og sundhed og har tidligere arbejdet med produktudvikling hos IC Companys.
Specialkonsulent
Erik Rishøj Jensen
Køge
Nyvalgt medlem af repræsentantskabet i 2017. Erik er født i 1964 og uddannet cand.polit. Han er ansat i Region Sjælland med opgaver inden for produktion, forskning og innovation. Han har tidligere været ansat i Fødevareministeriet, Eksportkredit Fonden under Erhvervsministeriet.
Statsaut. revisor
Tina Ørum Hansen
Præstø
Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden 2015. Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.
Uddeler
Helle Andersen
Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 1996. Helle er født i 1957 og er uddeler i Dagli´Brugsen Fanefjord.
Virksomhedsejer
Lone Wiegell Larsen
Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2011. Lone er født i 1960 og uddannet indenfor rejsebranchen, hvor hun har arbejdet frem til 1992. Siden 1993 har hun drevet og været medejer af virksomheden Ny Holmegård Hundepension ved Præstø. Hun er også uddannet hundetræner i Dansk Kennelklub.
Hans Henrik Knudsen
Hegnede
Stege
Medlem af repræsentantskabet siden 1990. Hans Henrik er født i 1953 og uddannet landmand. Hans Henrik er næstformand i Ulvshale Vandværk.