Opkonvertering

Det lyder enkelt, og det er det egentlig også: Har du lavrentelån, kan du få glæde af en rentestigning...

Normalt gælder det om at få så lav en rente på sine realkreditlån som muligt. Men i perioder med rentestigning kan det faktisk være en god idé at ”tænke omvendt”: At lægge sit lån om til en højere rente mod til gengæld at skære en god bid af gælden væk.

Det kaldes opkonvertering - og det giver dig mulighed for at slippe billigere på den lange bane.

Når renten stiger, falder kurserne, og det betyder, at du kan komme til at skylde mindre. Du indfrier dit lavrentelån med et nyt lån, som får en lavere restgæld. Det nye lån er til gengæld med en lidt højere rente, men falder renten igen, kan du atter omlægge lånet og derved med en gevinst i sidste ende.

> Se film om opkonvertering.


Måske er det også tid til en generel snak om din økonomi?

Gennem vores ”360-graders møder” kommer vi hele vejen rundt om økonomien og viser de muligheder, du har. Kort fortalt samler vi pensions-, investerings- og boligrådgivning i ét og samme koncept. Det giver et enestående overblik over den samlede økonomi og muligheden for at vælge de løsninger, der passer dig bedst.

Mødet munder ud i vores bud på, hvordan du får mere ud af dine penge. Det kan fx være i form af en større opsparing på længere sigt, et højere månedligt rådighedsbeløb eller – hvad mange hilser velkomment – et større beløb i hånden her-og-nu til forbedringer, ombygning, større nyanskaffelser, ny bil eller rejser.


Kontakt os og få et ”360-graders møde”, som giver dig fuldt overblik over din økonomi.