Børneopsparing

En børneopsparing giver dine børn en god økonomisk start, når de skal til at etablere sig, gå i gang med en uddannelse, have kørekort eller andet. Møns Bank anbefaler alle børn at få en børneopsparing. Det er muligt at investere opsparingen i Lokal PuljeInvest, når opsparingen har nået cirka 5.000 kr. 

Opsparingen er bundet i mindst 7 år. Du kan oprette børneopsparingen indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år. Du må højst indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparing og højst 72.000 kr. i alt. Hvis du ønsker at indbetale mere, har vi andre kontoformer, du kan gøre brug af. 

En børneopsparing kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21.

Investering af Børneopsparing

Omkostningerne til administration er små, og du får eksperter til hele tiden at sørge for den bedste pleje af investeringen.

Udgifter i forbindelse med placering af børneopsparingsmidler i værdipapirer (handelsomkostninger og gebyr for porteføljepleje og depot) kan hæves på børneopsparingskontoen uden skattemæssige konsekvenser.

Det er opretteren af kontoen, der har ret til at bestemme, hvordan opsparingen skal placeres. 
 

> Mere om Lokal Puljeinvest

> Brochure om Lokal Puljeinvest