DLR lån i Møns Bank

Møns Bank samarbejder med DLR Kredit A/S om realkreditlån. DLR  yder lån til mange formål som fx:

  • Erhvervsejendomme
  • Udlejningsejendomme
  • Landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme m.m. 
  • Vindmøller
  • Bygningsinvesteringer, herunder om- og tilbygninger
  • Ejerskifte, herunder køb af tillægsjord
  • Køb af maskiner og besætning
  • Omlægning af lån
  • Indfrielse af sælgerpantebreve, valutalån, pengeinstitut- og leverandørgæld m.v.
  • Belåning af friværdi


Kontakt en rådgiver i Møns Bank for mere information.