Formuepleje

Med Formuepleje i Møns Bank lader du banken passe dine investeringer. Banken træffer beslutninger, når der skal lægges om i dit depot, sørger for geninvestering og tilpasser risikoen efter dine ønsker.

Du sparer tid
Vi følger de finansielle markeder hele tiden og 

  • Handler, når det er økonomisk rationelt.
  • Sikrer en fornuftig balance mellem risiko og investeringer.
  • Foretager løbende geninvesteringer.

Der er ingen minimumskurtage på fondshandlen - se øvrige priser i vores Prisbog.

Du bestemmer risikoen
Forud for aftalen finder vi i fællesskab din risikoprofil, så du kommer i den rette risikogruppe, der tilgodeser dine ønsker og behov. Investeringsprofilen kan du også selv udarbejde i din Netbank.

Husk, at det ikke er risikofrit at investere, og formuen svinger i værdi over tid. Men der er grund til at forvente et positivt afkast på den lange bane.

NB: Historiske afkast kan ikke anvendes som indikator for fremtidige afkast.

Mød bankens formuespecialister her.