BankInvest

Med over 40 års erfaring i formueforvaltning er BankInvest en af Danmarks ældste sammen­slut­ninger af investeringsforeninger.

BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger i Norden med en samlet formue under forvaltning og administration på 83 milliarder kroner.

BankInvest ejes af 43 danske pengeinstitutter (herunder Møns Bank) og forvalter midler for 250.000 private investorer og tæt ved 100 institutionelle investorer i Danmark og udlandet.

BankInvests målsætning har altid været at sørge for, at vores investorer på tryg vis får det mest mulige ud af deres opsparing.