Bankens bestyrelse

Civiløkonom

Peter Ole Sørensen (formand) Præstø Se mere

Peter Ole Sørensen (formand)

Formand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter er født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i turisme. Han er ejer af rådgivningsfirmaet CREW4U og partner i firmaet Parks'nTrails. Peter er formand for Dansk Cykelturisme og for menighedsrådet i Skibinge samt bestyrelsesmedlem i Rødeled Fonden og i Vordingborg Erhverv. Er desuden fritidslandmand - og medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse. Derudover er Peter formand for Møns Banks Jubilæumsfond.

Direktør

Christian Brix-Hansen (næstformand) Stege Se mere

Christian Brix-Hansen (næstformand)

Næstformand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2009 og samme år valgt ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen Business School samt MBA fra Harvard University. Er direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S samt bestyrelsesformand i Vordingborg Gymnasium og HF.

Tidl. boghandler

Elly Nielsen Keldbylille, Stege Se mere

Elly Nielsen

Formand for repræsentantskabet og har været medlem siden 1992. Desuden medlem af bestyrelsen. Elly er født i 1952 og er uddannet boghandler i Stege. Herudover er hun formand for House of Møn og bestyrelsesmedlem i Feriepartner Møn samt i Team Møn.

Statsaut. revisor

Tina Ørum Hansen Præstø Se mere

Tina Ørum Hansen

Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden 2015. Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.

Kreditkonsulent

Jan Ivan Rasmussen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Se mere

Jan Ivan Rasmussen

Medlem af bestyrelsen siden 2018, valgt af bankens medarbejdere. Jan er født i 1960 og arbejder som kreditkonsulent i banken.

IT- og udviklingschef

Lise Hansen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Se mere

Lise Hansen

Medlem af bestyrelsen siden 2018, valgt af bankens medarbejdere. Lise er født i 1958 og arbejder som IT- og udviklingschef i banken.