Bankens bestyrelse

Civiløkonom

Peter Ole Sørensen (formand) Præstø Se mere

Peter Ole Sørensen (formand)

Formand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter er født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i turisme. Han er ejer af rådgivningsfirmaet CREW4U og partner i firmaet Parks'nTrails. Peter er formand for Dansk Cykelturisme og for menighedsrådet i Skibinge samt bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhverv. Er desuden fritidslandmand - og medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse. 

Direktør

Christian Brix-Hansen (næstformand) Stege Se mere

Christian Brix-Hansen (næstformand)

Næstformand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2009 og samme år valgt ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen Business School samt MBA fra Harvard University. Er direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S samt bestyrelsesformand i Vordingborg Gymnasium og HF.

Statsaut. revisor

Tina Ørum Hansen Præstø Se mere

Tina Ørum Hansen

Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden 2015. Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen, der ligger i både Maribo, Nykøbing F. og Nakskov. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.

Godsejer

Carl Gustav Scavenius Møn Se mere

Carl Gustav Scavenius

Medlem af bestyrelsen siden 2021 og repræsentantskabet siden 2020. Carl Gustav er født i 1976, cand.polit. og har tillige en MBA. Han har 15 års erfaring fra genforsikringsbranchen, heraf 4 som adm. direktør. Klintholm og Scavenius har været knyttet sammen i mere end 200 år, og Carl Gustav er 7. generation på godset. Klintholm Gods beskæftiger sig med skovbrug, landbrug, turisme og husudlejning.

Kreditkonsulent

Jan Ivan Rasmussen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Se mere

Jan Ivan Rasmussen

Medlem af bestyrelsen siden 2018, valgt af bankens medarbejdere. Jan er født i 1960 og arbejder som kreditkonsulent i banken.

Chef for IT og forretningsstyring

Lise Hansen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Se mere

Lise Hansen

Medlem af bestyrelsen siden 2018, valgt af bankens medarbejdere. Lise er født i 1958 og er chef for IT og forretningsstyring.