Bestyrelsen og udvalg

Proprietær
Jens Ravn (formand)
Katrinedal, Stege
Formand for bankens bestyrelse. Jens har været medlem af repræsentantskabet siden 1991 samt bestyrelsen siden 1998. Født i 1952 og driver landbrug på Katrinedal ved Stege. Er desuden medlem af Regionsrådet i Region Sjælland samt bestyrelsesmedlem i Regionstog A/S.
Civiløkonom
Peter Sørensen (næstformand)
Præstø
Næstformand for bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2004. Peter er født i 1974 og uddannet civiløkonom med speciale i turisme. Han er ejer af rådgivningsfirmaet CREW4U og partner i firmaet ParksnTrails. Peter er formand for Dansk Cykelturisme, og for menighedsrådet i Skibinge samt bestyrelsesmedlem i Rødeled Fonden. Er desuden fritidslandmand - og medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse.
Boghandler
Elly Nielsen
Keldbylille, Stege
Formand for repræsentantskabet og har været medlem siden 1992. Desuden medlem af bestyrelsen. Elly er født i 1952 og er selvstændig boghandler i Stege. Herudover er Elly formand for Dansk Detail-Papirhandlerforening, formand for Møns Handelsstandsforening, formand for House of Møn, bestyrelsesmedlem i Feriepartner Møn ApS samt repræsentantskabsmedlem i Sjællandske Medier A/S.
Direktør
Christian Brix-Hansen
Stege
Medlem af bankens bestyrelse. Medlem af repræsentantskabet siden 2009 og blev samme år valgt ind i bankens bestyrelse. Christian er født i 1965 og er uddannet civiløkonom HD (R) fra Copenhagen Business School samt MBA fra Harvard University. Er direktør og hovedaktionær i Brix Design A/S, formand i Vordingborg Erhvervsforening, formand i Vordingborg Erhverv A/S, formand i Vordingborg Gymnasium og HF samt bestyrelsesmedlem i Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.
Statsaut. revisor
Tina Ørum Hansen
Præstø
Medlem af bestyrelsen siden 2017 og repræsentantskabet siden 2015. Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo. I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC – revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved. Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen Præstø Fjord.
Kreditkonsulent
Jan Ivan Rasmussen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
IT- og udviklingschef
Lise Hansen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem