Bæredygtighed og samfundsansvar

I vores ESG-rapport kan du læse, hvad Møns Bank betyder for de lokalsamfund, vi arbejder i.

Kender du Møns Bank?

Ja, selvfølgelig gør du det. Mere eller mindre i hvert fald. Men er det også almindelig kendt, f.eks. at

  • Møns Bank var initiativtager til at få det store vindmølleprojekt i Østersøen forankret i vores region.
  • Samtlige erhvervsrådgivere og salgsledere i Møns Bank har gennemført et 4 måneders kursus i bæredygtig kundedialog.
  • Møns Bank er en hjørnesten i den lokale samfundsudvikling – i alt fra kreditgivning til investering, sponsering og tværgående samarbejder med lokale virksomheder, myndigheder og organisationer.

Vi har i Møns Bank en brændende passion for at være brobygger og katalysator for udviklingen på Møn og i Sydsjælland. Den aktivitet og omsætning, der genereres i banken, går i al væsentlighed tilbage til lokalsamfundet – og er med til at sikre, at det også fremover er attraktivt at bosætte sig og etablere og udvikle virksomhed i lokalområdet.

I vores ESG-rapport får du et bredt, samlet billede af banken. Vi håber, du har lyst til at læse med - og måske lære os endnu bedre at kende.

Vil du hellere have rapporten på 16 sider tilsendt, så du kan læse den i ro og fred på papir, kan du skrive til chp@moensbank.dk.