Forsikringer i Møns Bank

Vi samarbejder med Letpension/PFA med tegning af livsforsikringer, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og livrenter.

Alle forsikrer deres bolig og bil - men er vi gode nok til at forsikre os selv og vores indtjeningsevne?

Det er vigtigt, at du og din ægtefælle er forsikret, hvis du ikke længere kan arbejde og derved skabe en indtægt. Din arbejdskraft er dit største aktiv. Hvis du ikke har et farefuldt erhverv eller et dårligt helbred, kan du tegne en forsikring, som erstatter din manglende lønindtægt. Hvis du dør tidligt, er det også vigtigt, at din familie er sikret økonomisk.

Læs mere om Letpension

I samarbejde med Letpension investerer vi også klimavenligt - læs mere om dette på www.letpension.dk/klima.

Vil du vide mere, så kontakt din rådgiver, som kan hjælpe dig med et overblik.