Ophørspension

Ophørspension er for dig, der overvejer at stoppe og gå på pension.

Pensionen har følgende fordele:

 • Indbetalingsloftet omfatter ikke denne ordning.

 • Stor skattebesparelse ved salg af virksomhed.

 • Maksimalt indskud af kapital fra salg af virksomhed i 2020: 2.866.600 kr.

 • Kapital kan indskydes både på ratepension og på livrente.

 • På ratepension kan udbetaling først påbegyndes efter fem år.
   

Visse betingelser skal være opfyldt, for at du kan benytte ophørspension. Du skal:

 • være fyldt 55 år.

 • have drevet selvstændig virksomhed i ti år inden for de sidste 15 år.

 • have været hovedaktionær i erhvervsvirksomhed.

 • have en revisorerklæring.

Kontakt Mikael Henriksen for at høre mere om dine muligheder.