Møns Banks jubilæumsfond

Møns Banks Jubilæumsfond blev oprettet i anledning af bankens 100 års jubilæum den 23. maj 1977 og nedlagt i 2022 som følge af det lave renteniveau.

Jubilæumsfonden støttede kulturelle formål samt ungdoms- og foreningsarbejde i bankens nære områder (primært områder med filialdækning). 

> Se seneste udlodning.

> Se udlodning i 2021.