Investeringsvilkaar

Som investor er du fra 2018 bedre beskyttet af EU-lovgivningen, kaldet MiFID II og MiFIR. I Møns Bank vedrører lovgivningen:

> Basisaftale om handel med værdipapirer.

> Depotaftale.

> Vilkår for handel med værdipapirer.

> Vilkår for opbevaring af værdipapirer.

> Risikomærkning.

> Ordreudførelsespolitik.

> Interessekonfliktpolitik.

> Møns Banks vigtigste handelssteder 2017 - obligationer

> Møns Banks vigtigste handelssteder 2017 - aktier

> Møns Banks vigtigste handelssteder 2018 - alle produkter

> Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

> Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder.

> Prisliste.

> Basisinformation om finansielle instrumenter

Får du nok ud af din opsparing?

Traditionel opsparing på en bankkonto giver efterhånden ingen renter, men selv den mest forsigtige investor har opnået et pænt afkast i vores FormuePleje. Er du villig til at løbe en højere risiko, er der selvfølgelig også chance for et højere afkast.

Vi investerer ud fra en strategi, som vi aftaler med dig. Uanset strategi, har vi præsteret gode resultater, som du kan se på www.moensbank.dk/afkast.